Badania radiologiczne

Badania ultrasonograficzne

Badanie ultrasonograficzne - USG - jest metodą diagnostyczną, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu w sposób niemal nieinwazyjny. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia, rozpraszania oraz odbicia fali na granicy dwóch niejednorodnych ośrodków. Fala ultradźwiękowa jest generowana oraz przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu zjawiska piezoelektrycznego. W medycynie wykorzystuje się częstotliwości fali z zakresu 2-50 MHz. Pierwsze doświadczenia nad wykorzystaniem ultrasonografii w diagnostyce prowadzone były podczas II Wojny Światowej. USG w praktyce rozpoczęto wykorzystywać w szpitalach w latach 60-tych ubiegłego wieku.


Najczęściej wykonywanym badaniem jest USG jamy brzusznej. Z reguły w ten sposób oceniany jest stan narządów jamy brzusznej: wątroby, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, nerek, trzustki, śledziony, aorty, dużych naczyń, pęcherza, gruczołu krokowego, macicy i przydatków. Badanie to wykonywane jest bezpośrednio przez powłoki jamy brzusznej.
Równie często wykonuje się: badania USG piersi, co zaleca się szczególnie kobietom do 40 roku życia (ciężarnym i karmiącym matkom), badania ultrasonograficzne jąder, które pozwalają wykluczyć lub potwierdzić zmiany chorobowe w jądrach i najądrzach, USG tarczycy dające ocenę wielkości ewentualnych zmian chorobowych, badania ultrasonograficzne narządów ruchu wykorzystywane w leczeniu ortopedycznym, badania USG stawów biodrowych u dzieci oraz USG naczyniowe, wykorzystujące efekt Dopplera, który pozwala na ocenę kierunku oraz prędkości przepływu krwi w naczyniach i tkankach.


Jednym z ważniejszych zastosowań badań ultrasonograficznych jest diagnostyka nienarodzonego dziecka. Dzięki badaniu USG możemy pozyskać informacje o wielkości płodu, budowie kostno-szkieletowej, pracy narządów wewnętrznych, przepływie w naczyniach krwionośnych, stanie łożyska. Potrafimy też zaobserwować wady rozwojowe oraz symptomy wskazujące na możliwość wystąpienia chorób genetycznych. USG pozwala wreszcie na obserwację trójwymiarowego obrazu płodu i archiwizację tak powstałego filmu na pamiątkę.


Diagnostyka ultrasonograficzna wykorzystywana jest również bezpośrednio podczas operacji dla oceny położenia i rozmiarów operowanej zmiany, jak również do obserwacji ruchu narzędzia lekarza operującego lub do kontroli przebiegu biopsji. Badanie ultrasonograficzne trwa przeważnie 15 do 30 minut. Czas badania może różnić się w zależności od pacjenta, rodzaju badania i skomplikowania schorzenia.

 

projekt i wykonanie mmCreation.pl