Radiologia stomatologiczna

W diagnostyce stomatologicznej szczególną pozycję zajmują badania radiologiczne, pozwalające na uzyskanie informacji niedostępnych innymi metodami diagnostycznymi.

Badanie radiologiczne jest podstawowym badaniem w stomatologii umożliwiającym postawienie prawidłowego rozpoznania i właściwego zaplanowania leczenia.

 

ZDJĘCIE ZĘBOWE

Zdjęcia rtg są wykorzystywane w stomatologii zachowawczej, chirurgii, protetyce, ortodoncji, w leczeniu chorób przyzębia.


ZDJĘCIA PANTOMOGRAFICZNE

Technika pantomograficzna pozwala na jednoczesne uwidocznienie całego uzębienia, kości szczęk oraz struktur sąsiednich na jednym zdjęciu, przy dawce promieniowania, odpowiadającej 4-5 zdjęciom zębów. Pomimo tego, że wykazują mniejszą dokładność niż zdjęcia zębów, pozwalają na całościową ocenę stanu uzębienia, co tłumaczy ich znaczną użyteczność w procesie diagnostycznym, planowaniu leczenia i ocenie jego wyników. Wśród zalet zdjęć pantomograficznych wymieniane są również: brak uciążliwości dla pacjenta, możliwość wykonania badania u pacjenta niezdolnego do otwarcia ust, zrozumiałość uzyskanego obrazu dla pacjenta. Obecnie zdjęcia pantomograficzne są rutynowo wykonywane, jako badania wstępne przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego.

 

ZDJĘCIA TELERENTGENOWSKIE

Są to zdjęcia rentgenowskie głowy wykonywane ze znacznej odległości aparatu rentgenowskiego od pacjenta (zwykle 2 m), mające szczególne zastosowanie w diagnostyce ortodontycznej. Szczegółowa analiza tych zdjęć pozwala na ocenę stosunków przestrzennych zębów i szczęk oraz innych struktur czaszki pacjenta i jest niezbędna do prawidłowego rozpoznania wady zgryzu i zaplanowania leczenia. Porównanie badań wykonanych przed leczeniem i po jego zakończeniu pozwala na ocenę wyników leczenia.

 

ZDJĘCIA STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Badania rentgenowskie stawów skroniowo-żuchwowych są nieocenioną pomocą w diagnostyce schorzeń tych struktur organizmu. Stanowią one badania dodatkowe w chirurgii stomatologicznej, protetyce oraz ortodoncji, gdyż każda z tych dziedzin zajmuje się leczeniem chorób stawów skroniowo-żuchwowych, choć z innej perspektywy. Objawy chorobowe dotyczące stawów są często dyskretne i niejednoznaczne, zaś badanie radiologiczne może dostarczyć wielu informacji odnośnie przyczyny, lokalizacji i postaci nieprawidłowości.

 

ZDJĘCIA ZATOK SZCZĘKOWYCH

Obraz rentgenowski zatok szczękowych, pozwala nie tylko na rozpoznanie nieprawidłowości dotyczących samych zatok, ale na wyeliminowanie jednej z przyczyn dolegliwości bólowych zębów, jaką jest stan zapalny zatok szczękowych.

projekt i wykonanie mmCreation.pl