Opieka pielęgniarska

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne, potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.

 

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

  • w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali punktów 40 lub mniej,
  • nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego),
  • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.

 

Świadczenia pielęgniarskie domowe udzielane są na podstawie skierowania od lekarza w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta według skali Barthel.

 

Skala Barthel pozwala ocenić stan chorego pod względem m. in. jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności takich, jak: spożywanie posiłków, siadanie, przemieszczanie się, ubieranie i rozbieranie się, kontrolowanie potrzeb fizjologicznych, utrzymanie higieny osobistej czy korzystanie z toalety.

 

Zadzwoń: 519 709 505
projekt i wykonanie mmCreation.pl