Pracownia RTG

RTG TWARZOCZASZKI LUB OCZODOŁÓW - 1 rzut 30 zł
RTG OCZODOŁÓW - CIAŁO OBCE - 2 rzuty 30 zł
RTG CZASZKI - 2 rzuty 40 zł
RTG CZASZKI - 3 rzuty 50 zł
RTG CZASZKI - 4 rzuty 60 zł
RTG P-A I BOCZNE ŻUCHWY - 2 rzuty 50 zł
RTG P-A ŻUCHWY - 1 rzut 40 zł
RTG BOCZNE ŻUCHWY - 1 rzut 30 zł
RTG KOŚCI SKRONIOWEJ (USZY) - 2 rzuty 50 zł
RTG STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO - 2 rzuty 50 zł
RTG STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO - 4 rzuty 70 zł
RTG WYROSTKÓW SUTKOWYCH - 2 rzuty 50 zł
RTG NOSA - 2 rzuty 25 zł
RTG ZATOK - 1 rzut 30 zł
RTG SIODŁA TURECKIEGO - 1 rzut 30 zł
RTG PRZEGLĄDOWE JAMY BRZUSZNEJ - 1 rzut 40 zł
RTG   JAMY BRZUSZNEJ W PRZYPADKU NIEDROŻNOŚCI JELIT- 2 rzuty 60 zł
RTG A-P MOSTKA - 1 rzut 30 zł
RTG BOCZNE MOSTKA - 1 rzut 30 zł
RTG A-P I BOCZNE MOSTKA (URAZOWE)- 2 rzuty 50 zł
RTG ŻEBER - 1 rzut 40 zł
RTG ŻEBER - 2 rzuty 50 zł
RTG ŚRÓDPIERSIA LUB WG PRZYBYLSKIEGO- 1 rzut 30 zł
RTG P-A KLATKI PIERSIOWEJ - 1 rzut 35 zł
RTG BOCZNE KLATKI PIERSIOWEJ - 1 rzut 30 zł
RTG P-A   I BOCZNE KLATKI PIERSIOWEJ - 2 rzuty 50 zł
RTG   BOCZNE KLATKI PIERSIOWEJ Z KONTRASTEM   - 1 rzut 35 zł
RTG P-A I   BOCZNE KLATKI PIERSIOWEJ Z KONTRASTEM   - 2 rzuty 55 zł
RTG PRZEŁYKU Z KONTRASTEM - 2 rzuty 50 zł
RTG A-P I BOCZNE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO - 2 rzuty 50 zł
RTG CZYNNOŚCIOWE LUC SKOSY KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO   - 2 rzuty 50 zł
RTG P-A KRĘGU SZCZYTOWEGO I OBROTOWEGO - 1 rzut 25 zł
RTG   KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO - 2 rzuty 50 zł
RTG   SKOŚNE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO - STAWÓW MIĘDZYKRĘGOWYCH - 2 rzuty 60 zł
RTG   KRĘGOSŁUPA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO U DZIECI i MŁODZIEŻY - 1 rzut 35 zł
RTG A-P I BOCZNE KRĘGOSŁUPA PIERSIOW0-LĘDŹWIOWEGO - 2 rzuty 60 zł
RTG A-P Z PODKŁADKĄ KRĘGOSŁUPA PIERSIOW0-LĘDŹWIOWEGO - 1 rzut 40 zł
RTG   KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO - 2 rzuty 50 zł
RTG   KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO I CELOWANE   - 3 rzuty 60 zł
RTG   KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO CELOWANE   - 1 rzut 20 zł
RTG CZYNNOŚCIOWE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO - 2 rzuty 60 zł
RTG SKOŚNE STAWÓW MIĘDZYKRĘGOWYCH LĘDŹWIOWYCH   - 2 rzuty 60 zł
RTG A-P MIEDNICY LUB STAWÓW BIODROWYCH - 1 rzut 50 zł
RTG A-P LUB OSIOWE STAWU BIODROWEGO - 1 rzut 35 zł
RTG A-P I OSIOWE STAWU BIODROWEGO - 2 rzuty 50 zł
RTG P-A STAWÓW KRZYŻOWO - BIODROWYCH - 1 rzut 30 zł
RTG SKOŚNE STAWÓW KRZYŻOWO - BIODROWYCH - 2 rzut 50 zł
RTG A-P I OSIOWE PORÓWNAWCZE STAWÓW BIODROWYCH - 3 rzuty 60 zł
RTG SKOŚNE TALERZA KOŚCI BIODROWEJ - 1 rzut 40 zł
RTG KOŚCI ŁONOWEJ LUB KULSZOWEJ - 1 rzut 40 zł
RTG KOŚCI UDOWEJ - 2 rzuty 50 zł
RTG A-P LUB BOCZNE KOŚCI UDOWEJ - 1 rzut 40 zł
RTG STAWU KOLANOWEGO - 2 rzuty 35 zł
RTG A-P LUB BOCZNE STAWU KOLANOWEGO - 1 rzut 25 zł
RTG PORÓWNAWCZE STAWÓW KOLANOWYCH - 3 rzuty 50 zł
RTG A-P PORÓWNAWCZE STAWÓW KOLANOWYCH - 1 rzuty 30 zł
RTG BOCZNE I OSIOWE RZEPKI - 2 rzuty 30 zł
RTG BOCZNE LUB OSIOWE RZEPKI - 1 rzut 20 zł
RTG PODUDZIA - 2 rzuty 40 zł
RTG A-P LUB BOCZNE PODUDZIA - 1 rzut 30 zł
RTG PORÓWNAWCZE PODUDZI- 3 rzuty 50 zł
RTG BOCZNE KOŚCI PIĘTOWEJ (OSTROGI) - 1 rzut 25 zł
RTG BOCZNE PORÓWNAWCZE KOŚCI PIĘTOWYCH (OSTROGI) - 2 rzuty 30 zł
RTG BOCZNE I OSIOWE KOŚCI PIĘTOWEJ (URAZOWE) - 2 rzuty 30 zł
RTG STAWU SKOKOWEGO - 2 rzuty 30 zł
RTG A-P LUB BOCZNE STAWU SKOKOWEGO - 1 rzut 20 zł
RTG PORÓWNAWCZE STAWÓW SKOKOWYCH - 3 rzuty 40 zł
RTG STOPY - 2 rzuty 30 zł
RTG P-A LUB BOCZNE STOPY - 1 rzut 25 zł
RTG P-A PORÓWNAWCZE STÓP (RZZ) - 1 rzut 30 zł
RTG A-P i BOCZNE PORÓWNAWCZE STÓP - 2 rzuty 35 zł
RTG A-P STAWU BARKOWEGO - 1 rzut 30 zł
RTG STAWU BARKOWEGO - 2 rzuty 50 zł
RTG A-P I OSIOWE STAWU BARKOWEGO - 2 rzuty 50 zł
RTG BOCZNE I OSIOWE STAWU BARKOWEGO - 2 rzuty 50 zł
RTG PORÓWNAWCZE STAWÓW BARKOWYCH - 2 rzuty 50 zł
RTG P-A OBOJCZYKA - 1 rzut 30 zł
RTG PORÓWNAWCZE OBOJCZYKÓW - 2 rzuty 40 zł
RTG STAWÓW MOSTKOWO - OBOJCZYKOWYCH - 1 rzut 35 zł
RTG A-P ŁOPATKI - 1 rzut 30 zł
RTG A-P I BOCZNE ŁOPATKI - 2 rzuty 40 zł
RTG A-P LUB BOCZNE KOŚCI RAMIENNEJ - 1 rzut 30 zł
RTG A-P I BOCZNE KOŚCI RAMIENNEJ - 2 rzuty 50 zł
RTG STAWU ŁOKCIOWEGO - 2 rzuty 40 zł
RTG A-P LUB BOCZNE STAWU ŁOKCIOWEGO - 1 rzut 30 zł
RTG PORÓWNAWCZE STAWÓW ŁOKCIOWYCH - 4 rzuty 50 zł
RTG A-P I BOCZNE PRZEDRAMIENIA - 1 rzut 30 zł
RTG A-P LUB BOCZNE PRZEDRAMIENIA - 2 rzuty 50 zł
RTG NADGARSTKA - 2 rzuty 30 zł
RTG A-P LUB BOCZNE LUB SKOŚNE NADGARSTKA - 1 rzut 25 zł
RTG PORÓWNAWCZE NADGARSTKÓW - 2 rzuty 40 zł
RTG A-P NADGARSTKA Z UWZGLĘDNIENIEM KOŚCI ŁÓDECZKOWEJ - 1 rzut 25 zł
RTG PALCA RĘKI - 2 rzuty 25 zł
RTG RĘKI - 1 rzut 25 zł
RTG RĘKI - 2 rzuty 35 zł
RTG A-P RĘKI Z PRZEDRAMIENIEM ( WIEK KOSTNY ) - 1 rzut 30 zł
RTG ZĘBA 10 zł
RTG ZĘBA SKOŚNE 25 zł
PANTOMOGRAM 40 zł
TELERENTGENOGRAM 40 zł
BADANIE MAMMOGRAFICZNE 70 zł
OPIS ZDJĘCIA RTG WYKONANEGO POZA PRACOWNIĄ 15 zł
projekt i wykonanie mmCreation.pl